Aktuellt

Påvens böneintentioner 2017

Mars

Evangelisationen: Att de kristna som lider förföljelse får stöd av hela kyrkan, genom hennes förbön och materiella hjälp.

Daglig bön:

Gud vår Fader, jag anbefaller min dag till dig.

Jag anbefaller dig mina böner, tankar, ord, handlingar, glädjeämnen och lidanden i gemenskap

med din Son Jesus Kristus,

som ständigt ger sig själv för världens frälsning i eukaristin.

Må den helige Ande, som ledde Jesus, vara min vägledare och min styrka denna dag så att

jag kan vittna om din kärlek.

Med Maria, vår Herres och Kyrkans moder,

ber jag särskilt för denna månads intentioner såsom den helige Fadern föreslagit.

Askonsdagen

Askonsdagen är faste- och abstinensdag. Under en fastedag skall man nöje sig med ett fullständigt mål mat, samt avhålla sig från kött. Fastebudet gäller dem som fyllt 21 men ännu inte 60 år. Abstinensbudet (att avstå från kött) gäller alla som fyllt 14 år.

Askan som är framställd av de kvistar som välsignats föregående år på palmsöndagen, välsignas och utdelas efter evangeliet och predikan. Välsignelsen och utdelandet av askan kan äga rum också utan mässa.

Askonsdagen 1 mars: Mässa med askutdelning kl 18.00

 

Av jord är du tagen, jord är du

och jord skall du åter bli (1 Mos 3:19)

 

 

Korsvägsandakt

Varje fredag i fastan: Korsvägsandakt i kyrkan kl 17.30

Vi vandrar med Jesus Kristus på Via Dolorosa till Golgata.

Från Jerusalem kommer seden att i andakt följa Jesus på hans lidandes väg. Korsvägsandakten vill vara en hjälp vid meditation över Kristi lidande, att åskådliggöra vad det vill säga att ta Jesus kors på sig.

Vi tillber dig, Herre Jesus Kristus, och prisar dig,

ty genom ditt heliga kors har du återlöst världen.

Denna växelbön upprepas vid varje station.

1. Jesus blir dömd av Pilatus.

2. Jesus tar korset på sig.

3. Jesus faller.

4. Jesus möter sin moder.

5. Simon från Kyrene hjälper jesus att bära korset.

6. Veronika räcker Jesus svetteduken.

7. Jesus faller på nytt.

8. Jesus möter Jerusalems kvinnor.

9. Jesus faller för tredje gången.

10. Jesus blir avklädd.

11. Jesus korsfästed.

12. Jesus dör på korset.

13. Jesus tas ner från korset.

14. Gravläggningen.

 

 

Stilla Veckans Liturgi

Palmsöndagen - Passionssöndagen: Procession och Mässa kl 11.00

Skärtorsdagens högtidliga kvällsmässan: kl 18.00

Långfredagen - Herrens lidande och död: kl 15.00

Påskafton - Påskvakan: kl 19.30

Påskdagen - Kristi Uppståndelsen:  Mässan på dagen kl 11.00

Annandag Påsk: Mässa kl 11.00

 

 

Gudstjänster

Söndagar: Mässa kl 11.00

Varje lördag: Vigiliemässa kl 18.00

Vardagar: Mässa eller Rosenkransbön kl 18.00

Varje torsdag: Rosenkransbön kl 17.30 för andliga kallelser, för vår församling, vårt stift och för förföljda

kristna runt om i världen.

Församlings register

Är du registrerad i Kristi Lekamens församling i Visby?

Varje församling tilldelas finansiella medel efter antal registrerade församlingsmedlemmar.
Finns du med i registret?

Alla som är registrerade betalar kyrkoavgift till Stockholms katolska stift som sedan fördelar medlen

till församlingarna. Stiftet har på sin hemsida information om detta på olika språk  www.katolskakyrkan.se

 

Om du är upptagen i katolska kyrkan i ett annat land än Sverige;kan hända att du inte är registrerad här.

Om du har flyttat inom Sverige, till Gotland, kan du behöva informera och registrera dig i Kristi Lekamens

församling i Visby.

 

Är du osäker på om du är registrerad i Kristi Lekamens församling, kontakta oss för att få reda på det. Vi hjälper dig, din familj och dina vänner.

 

Vet du att du inte är registrerad men vill bli det, kan du göra så här: fyll i blanketten, skriv ut den, underteckna den och sedan lämna den till sakristian i samband med en av våra gudstjänster.

Ekonomiskt stöd

Kristi Lekamens församling tar tacksamt emot dina gåvor och bidrag.

Bankgiro:   5673 - 8230

Swish-nummer:   123 228 97 26

Caritas Gotland:   Bg  5047 - 6308

Dagens liturgiska texter

På Katolska Stiftets hemsida hittar man dagens mässtexter:

http://www.katolskakyrkan.se/församlingar/ordo/veckans-lasningar

I kolumnen till vänster om ovanstående sida finns de dagliga texter för respektive vecka.

För mobilversionen går till menyn. Texterna kan även laddas ner i en pdf.

 

Fastetid

Fastan eller fastetid, quadragesima på latin, är en fyrtio dagars period då vi förbereder oss att fira Påsk,  Jesu Kristi Uppståndelse från de döda. I är firar vi Påsk den 16 april.

I bibeln omnämns fastan för första gången i andra Moseboken då Mose blir kvar på Sinai under det att han tog emot de Tio Guds Bud "i fyrtio dagar och fyrtio nätter utan att äta och dricka" (2 Mos 34:28).

Jesus fastade själv fyrtio dagar i öknen i förberedelse för sitt uppdrag och mission (Matt 4:1-11). Han väntade sig att hans lärjungar och efterföljare skulle göra detsamma.

"Men det skall komma en tid då brudgummen tas ifrån dem, och när den dagen är inne kommer de att fasta" (Mark 2:20).

Jesus påpekade samtidigt att det är fel om man fastar endast för att verka andlig och from i andra människors ögon (Matt 6:16).

För oss är fasta inte något man gör därför att Kyrkan föreskriver det, utan den är en viktig del i vår strävan efter att komma närmare Gud, och just därför har många upptäckt värdet i att fasta.

Askonsdagens evangeliet talar om de tre viktiga dimensioner av fastetiden som Jesus överlämnade åt sina lärjungar och oss alla, nämligen bön, allmosor och fasta som kan leda oss mot andlig förnyelse (Matt 6, 1-34).

Med Askonsdagen börjar de fyrtio dagar av fastetiden med välsignelsen och askutdelning som skall bidra till denna andlig förnyelse. Vi inleder fastan i vår församling med en andlig reträtt från 3 - 5 mars som ett redskap för att rena våra hjärtan och stimulera oss till att frigöra våra tankar. Vi behöver en ständig andlig förnyelse som led i vår själslig utveckling.

Fastetiden fortsätter till Skärtorsdag som förbereder oss för firandet av Stilla Veckans liturgi som inleds med Palmsöndagen den 9 april, söndagen före Påsksöndag. Den kallas även Passionssöndag eftersom på den söndag förkunnas i evangelium Jesu Kristi lidande och död på korset. Under Stilla Veckans liturgi som börjar på Palmsöndag firar vi vår återlösnings och frälsnings mysterium som fullbordades av Jesus Kristus under den sista veckan av hans jordeliv.

De tre heliga Påskdagar eller Triduum sacrum som de kallas, nämligen Skärtorsdagen, Långfredagen och Påskafton, firar Kyrkan till åmminelse av Påskens mysterium.

Genom att fira Triduum sacrum vill Kyrkan göra Jesu Kristi övergång från denna värld till sin Fader i himmelen ständigt närvarande och levande i människans hjärta; det är Kyrkans uppdrag och mission.

Kära församlingsbor, kära gäster, jag önskar oss alla en fastetid rik i nåd. Må den Heliga Ande uppfylla oss med sin kraft och sina gåvor så att vi närma oss Jesus Kristus i Påskens mysterium och upptäcker oss själva på nytt i den barmhärtige Faderns händer.

Kyrkoherde f.Tadeusz Bienasz

 

Nu är fastans heliga tid

som låter ångerns strålar lysa:

låt oss då i gemensam iver ta emot dessa strålar,

låt oss frigjorda från ljumhet och lättja jubla i glädje.

 

Ja, med glädje går vi in i fastans heliga tid

för att börja den andliga kampen

så att själen blir renad och kroppen luttrad.

 

Låt oss i kärlek hålla ut,

så att vi blir värdiga

att skåda Kristi allraheligaste lidande

och påskens heliga högtid.

 

FASTERETRÄTT

3 - 5 mars 2017

föreberedelsen inför

PÅSKFIRANDET 2017

Reträttledare: Fader Witold Mlotkowski OFM

 

Fredag 3 mars  kl 18.00  Mässa med efterföljande betraktelse.

Lördag 4 mars  kl 10.00  Andligt program med Mässa för barn och ungdomar.

Lördag 4 mars  kl 18.00  Mässa med efterföljande betraktelse.

Söndag 5 mars kl 11.00  Högmässa. Reträtten avslutas med en högtidlig välsignelse.

Alla är välkomna!            Kyrkoherde f.Tadeusz Bienasz

 

Nytt Swish-nummer

Församlingen har ett nytt Swish-nummer.

Swish:  123  228  9726

Diakon Birger Andersson in memoriam

Den 6 febr. på morgonen på sin 75-årsdag gick vår diakon Birger Andersson ur tiden efter att hastigt ha insjuknat. Han har varit vår diakon i Kristi Lekamens församling i 28 år. Nu har han lämnat oss i stor sorg och förstämning. Birgers trofasta närvaro i vår församling har genom Herrens kallelse förvandlats till hans ingång i Guds eviga rike. Herren har sett att han kämpat tillräckligt.

Alltifrån början har Birger varit mycket mån om trosundervisningen. Åtskilliga är de ungdomar och även äldre som han under årens lopp har undervisat. Underbara minnen finns från läger vid Gnisvärd, där Birger och Astrid tog emot oss med värme och kärlek i deras strandhus. Varje dag gick vi i procession med sakramentet och en ringande klocka i täten genom den lilla fiskebyn bort till kapellet. Lägren slutade alltid med välsignelse av familjernas bilar, vilket Birger tyckte var extra roligt, eftersom han älskade bilar, helst gamla bilar, som han hade många utav. När vi inte kunde ha läger på Gnisvärd har vi fått hålla till på Birgers och Astrids gård i Sanda, där de tog emot oss lika gästfritt. Där finns ett vackert litet kapell där vi kunnat fira kommunion och tidegärd. Många av de barn som undervisats är nu vuxna och har i sin tur hunnit bilda familjer.

Många jättefina minnen finns från högtider och fester, där Birger haft en viktig roll. Han har alltid funnits för goda samtal och troget ställt upp för de uppdrag som behövts. Oerhört värdefullt har det varit att Birger firat Ordets liturgi med kommunion med oss alla de dagar då det inte firats mässa. Så har skett många vardagar, många veckor på året. Från år 1989 till i höstas har det inte funnits en enda dag då inte kommunion firats i vår kyrka, en fantastisk tillgång för en så liten församling som vår. Och i de gudstjänster som Birger hållit har det ingått att han tagit reda på rikligt med fakta om de helgon som firats, vilket blivit talande predikningar i sig.

Med stor tacksamhet minns vi  diakon Birger och hans trofasta tjänst för Herren och Hans kyrka

Harriet Westerlund